Nastavení

V konfiguraci v Dativery v sekci Pokročilá nastavení je možnost zapnout Zobrazovat prodejní ceny.


Zobrazení v aplikaci

V aplikaci se zobrazují prodejní ceny pouze u výdejních dokladů (Výdejky, Prodejní objednávky, Faktury vydané).


Pozor: Mobilní skladník nezná cenu pro konktrétního klienta. U dokladů z Flexi je cena určená. U položek nebo dokladů přidaných v Mobilním skladníkovi se přidá výchozí prodejní cena.