Integrace Mobilního skladníka se konfiguruje převážně v Integraci Mobilní skladník v platformě Dativery. 

Konfigurace v Dativery

V konfiguraci Dativery je nastavení flow Mobilního skladníka. Pro změnu tohoto nastavení je potřeba:
- přihlásit se do klientského účtu na adrese Dativery.com

- v seznamu flow vyhledat a otevřít flow Mobilní Skladník pro Abra Flexi

- v pravém menu je tlačítko konfigurace


Zjednodušený obrázkový návod:

 


Konfigurace flow

- Konfigurace flow je samo vysvětlující. Pokud některým částem nerozumíte, velmi rádi vám s nastavením pomůžeme. 

- Změna konfigurace může mít zásadní vliv na flow ve vaší firmě. 

- Po změně konfigurace je nutné zcela vypnout a znovu zapnout aplikaci Mobilní Skladník v zařízeních

Základní nastavení

V této sekci se nastavuje sklad, se kterým si přejete pracovat, Datum od kterého se mají přenášet zvolené dokumenty a štítky, které se mají přenášet.

Prodej / Nákup

Nastavení flow pro prodejní a nákupní doklady. Nakonfigurujte, které doklady potřebujete přenášet do mobilního skladníka, tak aby vyhovovali vašemu firemnímu flow. 


Vyberte, které typy nákupních dokladů chcete přenášet do aplikace. Nejčastěji se přenášejí vydané objednávky, které na základě vyskladnění umí vyrobit výdejku nebo fakturu (lze nastavit). Můžete také přenášet už hotové vydané faktury a pouze je potvrdit.


Výhodou vydané objednávky (nákupní) je, že potvrdíte, které zboží skutečně přišlo a zda oproti objednávce něco nechybí nebo nepřebývá.


Pokud vytváříte objednávky s klientem na zařízení přímo ve skladu, zaškrtněte Povolit manuální přijatou/vydanou objednávku

Příjemky a výdejky

Obvykle doporučujeme pracovat na základě objednávky. Jsou ovšem situace, kdy je vhodné pracovat přímo s výdejkou. Obvykle se jedná o nečekaný příjem nebo výdej (manuální). Tím zboží přijmete nebo vydáte. Další zpracování vytvořených dokladů už musí proběhnout v ABRA Flexi (např. fakturace).

Pokročilé nastavení

V této sekci můžete upřesnit chování aplikace, dle vašich potřeb. Další nastavení je možné provést přímo v aplikaci (viz niže)


Akce v Dativery

Z rozhraní Dativery je kromě nastavení také možné: 

- Vynutit synchronizaci dokumentů mezi aplikací Mobilní skladník a ABRA Flexi

- Spárovat nové zařízení


Konfigurace v aplikaci

Aplikace samotná obsahuje pouze minimum možného nastavení. Veškeré možnosti je možné nalézt v uživatelském menu, sekce nastavení.