Protože účetní systém Stormware POHODA nemá API, je pro vzdálené připojení k aplikaci potřeba Dativery Agent běžící na serveru s POHODOU. Při komunikaci mohou nastat některé chyby, pro které nabízíme jejich vysvětlení a možné řešení.


Spawn C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe error

Hláška se objevuje v odpovědi POHODY, například u jednoho zapisovaného objektu z několika. Chyba obvykle znamená, že POHODA odmítá komunikovat. Existují tato vysvětlení:

  • Nedostatek licencí - při provádění požadavků na POHODU prostřednictvím Dativery Agenta dojde na několik vteřin k využití licence pro přístup do POHODY. Pokud není žádná licence v daném okamžiku dostupná, selže požadavek touto chybou.
  • Zobrazená chybová hláška v GUI – POHODA ve svém běžném uživatelském rozhraní zobrazila chybovou hlášku. Někdy chyba nastává při dostupnosti nové účtované firmy. Do potvrzení chybové hlášky jsou požadavky prostřednictvím Dativery Agenta odmítány. Pro správnou funkčnost potvrďte chybové hlášení.


Pro zpracování je nutné nejdříve provést převod účetní jednotky.

Provedli jste aktualizaci POHODY a aplikace vyžaduje novější verzi databází účtovaných firem. Je nutné otevřít všechny účtované firmy a provést jejich aktualizaci.


There was error during processing: Please upgrade Pohoda to the newest version.

Je dostupná nová verze POHODY a POHODA vyžaduje, abyste provedli její aktualizaci. Stormware připravil návod Jak mám provést aktualizaci programu POHODA? i obdobný videonávod.


Computer is offline or Dativery Agent is not running.

Dativery Agent neběží nebo vůbec neběží počítač s jeho instalací. Pro úspěšný běh je potřeba zajisti spuštění Dativery Agentu, popř. počítače.


Unhandled request for pohoda / Maybe you changed installation directory of pohoda

Nejčastěji se chyba objevuje po změně adresáře s instalací aplikace POHODA, případně v situaci, kdy nejsme schopní adresář s instalací POHODY nalézt. V takovém případě dojde k vypnutí funkčnosti modulu POHODA v Dativery Agentu. Řešením je v Dativery Agentu znovu napojit účtovanou firmu a ve webové aplikaci Dativery zadat získaný jednorázový kód do nastavení připojení POHODY.


You are using Windows Authorization when accessing SQL for Pohoda. Change Dativery-Agent service settings and specify existing user with verified ability to run Pohoda.

Pro přístup do SQL databáze v POHODĚ je používána tzv. NT autorizace. Při ní se POHODA nepřistupuje s určitým jménem a heslem, ale přebírá se autorizace z MS Windows. Jde o bezpečnější režim než je autorizace jménem a heslem.


Je nutné zařídit, aby služba běžela pod uživatelem, který bude mít oprávnění pro přístup do SQL databáze a bude se i stejně jmenovat. Nastavení lze provést v nastavení služby a zadat jméno a heslo pro daného uživatele.


Nelze provést import po datové uzávěrce

Ve vaší Pohodě zřejmě proběhla datová uzávěrka. V takovém případě dojde k vypnutí funkčnosti modulu POHODA v Dativery Agentu. Řešením je v Dativery Agentu znovu napojit novou účetní jednotku (nový rok) a ve webové aplikaci Dativery zadat získaný jednorázový kód.


Zadaný bankovní účet není platný k datu vystavení dokladu

U bankovního účtu v Pohodě, můžete nastavit datum v poli "Zrušen". Od tohoto data nelze daný účet používat. Současně v "Nastavení > Uživatelské nastavení > Banka > Účet" můžete nastavit výchozí účet. Pokud ovšem tento účet bude zrušen, nelze zapisovat doklady od data zrušení. Jen upozorním, že toto nastavení je dle uživatele. Je tedy nutné kontrolovat uživatele, pod kterým přistupuje Dativery.


Řešení:

  • změnit výchozí účet
  • vymazat jeho zrušení


SQL ERROR: [Microsoft][Správce ovladačů ODBC] Název zdroje dat nebyl nalezen a nebyl určen žádný výchozí ovladač


Pro přístup do SQL je nutné mít nainstalovaný ODBC ovladač SQLOLEDB. Ten se nainstaluje s MS SQL databází. Pokud se Vám zobrazí tato chyba, nainstalujte jej z https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server


Invalid organisation: 20ENOENT: no such file or directory, access 'C:\Windows\TEMP\pohoda-dativery-29853Tyz0ssUOECv-output.xml