Vybrané balení (id: 1) není u této katalogové položky (kód: XXXXX) definováno.


U produktu XXXXX je definované balení, ale neexistuje balení s počtem kusů 1. Nelze pak zapsat fakturu nebo objednávku, protože ABRA Flexi nemůže vybrat výchozí balení.


Řešení:

- přidat balení s 1 kusem

- smazat zcela tabulku balení


V tomto modulu nesmějí být použity sady.


Problém se liší podle vytvářeného dokladu:

  • Skladový pohyb (příjemka/výdejka) - snažíte se do dokladu vložit produkt, který je sadou. Do skladového pohybu lze vložit pouze přímý produkt.
  • Faktura vydaná nebo přijatá - tento modul obecně sady podporuje. Pokud ovšem vložíte sadu do sady (což by nemělo jít), může nastat chyba. Faktura totiž rozloží položku na sady pro příjemku nebo výdejku, pokud se ovšem jedná o sadu v sadě, dojde ke vložení sady do skladového dokladu a selže to.

Řešení:

  • Skladový pohyb (příjemka/výdejka) - nevkládejte sadu do příjemky, resp. zrušte, aby se jednalo o sadu.
  • Faktura vydaná nebo přijatá - zrušte sadu v sadě.