Co integrace dělá

Vytvoří z Retino fakturu přímo v ABRA Flexi / POHODA. Dojde přímo k vytvoření faktury, kterou si Retino stáhne a zašle zákazníkovi.


Co si připravit před integrací:

 • dokladová řada dobropisů pro POHODA, typ dokladu pro ABRA Flexi
 • předkontace faktury (pro POHODA)
 • informaci, zda má dobropis přímo naskladňovat vrácené zboží
 • sklad, na který se bude naskladňovat
 • OSS a registrace DPH


Napojení na POHODA:

 • Napojení Dativery Agenta: https://www.dativery.com/cs/blogy/dativery-agent-a-pohoda/
 • Založení uživatele v POHODA. Potřebuje možnost XML importu a exportu
  • Dativery vyžaduje licenci POHODA na velmi krátkou dobu (např. 5 vteřin). Pokud nebude licence dostupná, přenos selže.
 • Aplikace scénáře: https://app.dativery.com/s/retino-to-pohoda/
 • Nastavení parametrů
  • dokladová řada
  • předkontace faktury (pokud budete chtít doklad rovnou zaúčtovat)
  • sklad, na který naskladňovat (pokud tuto možnost vyberete při vytváření dobropisu)
  • informace o registraci k OSS
  • stát DPH (obvykle "Česká republika" nebo "Slovenská republika")
 • Výsledkem je integrační API klíč (ve formě fa8ddc2c-bdc3-46e4-9c9b-cf8d6f9d77fb/7f232238-a801-47ad-ab73-61ceed727b98), který se předá společnosti Retino.


Napojení na ABRA Flexi:

 • Přiřazení uživatele k ABRA Flexi. Lze použít buď speciálního API uživatele a nebo běžného uživatele, kterého používáte. Použitím běžného uživatele ušetříte licenci.
 • Aplikace scénáře: https://app.dativery.com/s/retino-to-flexibee/
 • Nastavení parametrů:
  • typ dokladu dobropisu
  • sklad, na který naskladňovat (pokud tuto možnost vyberete při vytváření dobropisu)
  • informace o registraci k OSS
  • stát DPH (obvykle "Česká republika" nebo "Slovenská republika")
 • Výsledkem je integrační API klíč (ve formě fa8ddc2c-bdc3-46e4-9c9b-cf8d6f9d77fb/7f232238-a801-47ad-ab73-61ceed727b98), který se předá společnosti Retino.