Klíče k API

 • Pro aktivaci integrace je třeba zadat soukromý i veřejný klíč API.

 • Při aktivaci integrace jsme schopni provést kontrolu správnosti pouze soukromého klíče API. Je-li uvedený nevalidní veřejný klíč, integrace nebude fungovat správně, ale při aktivaci flow se chyba neprojeví.

 • Soukromý klíč má předponu pk_ . Do Dativery se vyplňuje bez této předpony.

 • Správa klíčů API v aplikaci Klaviyo: https://www.klaviyo.com/account#api-keys-tab.

 • Se soukromým klíčem API je potřeba zacházet jako s citlivým údajem.


Flow v aplikaci Klaviyo

 • Transakční emaily se posílají pomocí volání, tzv. flow (flow v aplikaci Klaviyo).

 • Je potřeba založit flow, kde se jako tzv. trigger (tj. spouštěč) zvolí Track (webhook), který se v prostředí založí po aktivaci integrace v Dativery. Následně je na něj potřeba navázat akcí “Odeslat e-mail”.

 • Jedná se o trigger typu Metric a nese neměnný název “Detected invoice (Dativery)”.

 • Při editaci e-mailu je možné použít proměnné v textu a to vždy ve formátu: {{event.název_proměnné}} tj. např. {{event.invoiceNo}}. 

 • Aktualizovaný seznam proměnných je k dispozici v popisu integrace v rozhraní Dativery.


 • Proměnné je možné také zkontrolovat ve statistikách triggeru, kde jsou vidět přijaté proměnné z posledních volání.

Přílohy

 • Klaviyo nepodporuje přílohy, je proto potřeba využít proměnnou “downloadUrl”. Za proměnnou downloadUrl je potřeba uvést formát .pdf, .isdoc nebo .isdocx. V uvedeném formátu se bude faktura stahovat po otevření odkazu.