wflow.com obsahuje několik dat na dokladu, které jsou pro všechny systémy stejné. Proto nabízíme přehled, která zobrazuje jejich skutečné hodnoty pro jednotlivé systémy:


Faktura přijatá

wflowDativeryABRA FlexiPohoda CZ
Pohoda SK
ABRA Gen
Datum vystavení
(issueDate)
Datum vystavení
(dateOfIssue)
Datum přijetí
(acceptDate)
Datum uplatnění UZP
(dateOfVatApplication)
Uplatnit zdaň. plnění
(duzpUcto)
Datum odp./doruč.
(dateTax)

Datum uplatnění DPH (ODD)
(dateApplicationVAT)
Dátum odpočtu
(dateTax)
Datum upl.odp.
(VATDate)
Datum případu
(caseDate)
Datum přijetí
(dateOfReceiving)
Dat.přijetí
(datVyst)
Datum zápisu
(date)
Dátum zápisu
(date)
Datum dok.
(DocDate)
Datum případu
(caseDate)
Datum zaúčtování (dateOfAccountingTransaction)Datum zaúčt.
(datUcto)
Datum úč. případu
(dateAccounting)
Dátum úč. prípadu
(dateAccounting)
Datum účt.
(AccDate)
Datum UZP
(vatDate)
Datum UZP
(dateOfTaxableSupply)
Datum zdaň. plnění
(duzpPuv)
Datum KH DPH
(dateKHDPH)
Dátum dodania
(dateKHDPH)
Datum plnění,
(VATAdmitDate)
Datum splatnosti
(dueDate)
Datum splatnosti
(dueDate)
Splatnost
(datSplat)
Datum splatnosti
(dateDue)
Dátum splatnosti
(dateDue)
Datum spl.
(DueDate)


Faktura vydaná

wflowDativeryABRA FlexiPohoda CZ
Pohoda SK
ABRA Gen
Datum vystavení
(issueDate)
Datum vystavení
(dateOfIssue)
Datum vystavení
(datVyst)
Datum vystavení
(date)
Dátum vystavenia
(date)
Datum dok.
(DocDate)
Datum případu
(caseDate)
Datum zaúčtování (dateOfAccountingTransaction)Datum zaúčt.
(datUcto)
Datum úč. případu
(dateAccounting)
Datum úč. prípadu
(dateAccounting)
Datum účt.
(AccDate)
Datum UZP
(vatDate)
Datum UZP
(dateOfTaxableSupply)
Datum zdaň. plnění
(duzpPuv)
Datum zd.plnění
(dateTax)
Datum daň. povin.
(dateTax)
Datum odvodu/Datum dodání
(VATDate)
Datum splatnosti
(dueDate)
Datum splatnosti
(dueDate)
Splatnost
(datSplat)
Datum splatnosti
(dateDue)
Dátum splatnosti
(dateDue)
Datum spl.
(DueDate)