Při přenosu objednávky z e-shopu do účetnictví ABRA Flexi se snažíme vyhnout vytvoření duplicitních záznamů subjektům, které již existují v adresáři firem účetnictví. Zatímco objednávka je v obou systémech snadno identifikovatelná svým unikátním kódem, se subjekty je situace horší –při každé objednávce v e-shopu může zákazník vytvořit nový záznam odběratele a jím zadané údaje se mohou u těchto záznamů významně lišit.

Snažíme se proto v adresáři firem ve Flexi najít existující záznamy subjektů, abychom je použili ve vytvářené objednávce. Subjekty hledáme podle následující údajů (a v tomto pořadí):

  • DIČ
  • e-mail
  • číslo objednávky

Má-li odběratel u objednávky v e-shopu uvedené DIČ a IČ, zatímco záznam v účetnictví má uvedené jen IČ, subjekt nalezneme podle IČ a použijeme. Pokud podmínkám hledání vyhovuje více záznamů, použijeme první z nich (pořadí není specifikováno).


Je-li na objednávce uveden odběratel, kterého se nepodaří v adresáři firem účetnictví nalézt, vytvoříme pro něj v adresáři firem nový záznam. Jako adresu tohoto subjektu použijeme fakturační adresu z objednávky.


Poznámky k vyplnění údajů objednávky vytvářené ve Flexi:

  • Doručovací adresu objednávky uvedeme jako poštovní adresu.
  • Další údaje doručovací adresy jakou jsou osoba, telefon a e-mail uložíme jako kontaktní údaje.
  • Protože ABRA Flexi nemá pro fakturační adresu položky telefon nebo e-mail, tyto údaje nepřenášíme.
  • Protože ABRA Flexi nemá pro fakturační adresu samostatně jméno osoby, přidáváme jméno do názvu firmy, aby nedošlo ke ztrátě údaje.