Automatizace procesů umožňuje provádět automatické operace nad daty Upgates na základě určených pravidel, bez nutnosti zásahu člověka.


Instalace

Zaregistrujte se do Dativery či se přihlaste. Aplikujte scénář Automatizace procesů v Upgates. Během nastavení budete požádáni o přístupové údaje pro API, které najdete v administraci Upgates v části Propojení > API. Nejedná se o přihlašovací údaje uživatele, kterým se přihlašujete do administrace Upgates.


Pro scénář provedete základní nastavení:


Hodnotou v poli Od data určujete datum vystavení objednávky, od které pak budou objednávky upravovány. Můžete tak zamezit zpracování starších objednávek.

Přepínačem Zpracovávat každých 15 minut zapnete pravidelné vykonávání pravidel. Doporučujeme zapnout až po pečlivém otestování pravidel.


Vytvoření pravidel

Vytváříte jednotlivá pravidla. Každé pravidlo má pro lepší organizaci svůj název a lze jej zapnout nebo vypnout (přes zaškrtávací pole Aktivní). 


Každé pravidlo má současně podmínky a akce. Podmínky určují, na které objednávky se budou pravidla aplikovat. Mezi jednotlivými pravidly platí podmínka "AND". Můžete ale zadat více hodnot a mezi nimi pak platí podmínka "OR" (např. více forem dopravy). Případně je nutné pravidlo zduplikovat.


Akcí můžete provést více.


Systém funguje tak, že si stahuje seznam změněných objednávek a nad těmi aplikuje pravidla. Pokud tedy na objednávce nedojde ke změně, nebude pravidlo znovu vykonáno, i kdyby jej objednávka teď splnila - pro kontrolu v těchto případech doporučujeme vyzkoušet funkci Kontrola pravidel. Výjimkou jsou časová pravidla (stáří dokumentu), kde si uplynutí hlídá Dativery a objednávku znovu načte a vyhodnotí.


Kontrola pravidel

Pokud chcete vyzkoušet, že vše funguje, můžete využít funkci Kontrola pravidel. Zde zadáte seznam objednávek, nad kterými budou pravidla zkontrolována. U každé objednávky je pak vizuálně ukázáno, které pravidlo bylo splněno a které ne.Detailní popis akcí a podmínek

Podporuje tyto akce:

 • Přidat interní poznámku
 • Smazat doklad
 • Přidat meta
 • Změnit stav objednávky
 • Označit jako zaplacenou (a vygenerovat fakturu)
 • Označit jako vyřešenou


Podporované podmínky:

 • Stavy objednávek
 • Název zákazníka
 • Země
 • Poznámka zákazníka
 • Forma dopravy
 • Stáří dokumentu (minuty)
 • Interní poznámka
 • Vyfakturováno
 • Jazyk
 • OSS
 • Zaplaceno
 • Forma úhrady
 • Cena objednávky
 • Ceník
 • Vyřešeno
 • Celková hmotnost
 • Plátce DPH