Pro správné spuštění napojení e-shopu na ABRA Flexi včetně stavu skladu, je potřeba celkem na první pohled jednoduchá věc - správný stav skladu.


Na e-shopu se ovšem ukazuje tento údaj:


Dostupné množství = stav skladu - rezervace


Stav skladu je skutečné množství zboží v regálu. Rezervace je suma nevyexpedovaných objednávek, které jsou v ABRA Flexi.


Rezervace vzniká a zaniká když:

 • objednávka vznikne
 • objednávka je změněna (a expeduje jiné zboží)
 • objednávka je vyexpedována
 • objednávka je částečně nebo kompletně stornovaná


Pokud například vznikne objednávka, která nemá expedovat, vznikne rezervace, kterou už nic nezruší.


Poznámka: je nutné ve Flexi používat "dostupné množství s požadavky", resp. "stav mj. s požadavky". Pokud se totiž někdy dostanete do mínusu, ABRA Flexi vytvoří požadavek na výdej. Nicméně pak zobrazuje čísla bez požadavku.


Chyby v procesech

Současně bývají chyby v procesech obvykle u těchto typů objednávek:

 • nabídky
 • velkoobchodní objednávky
 • vnitropodnikové objednávky (převod z pobočky na pobočku)
 • objednávka pro interní použití (např. pro majitele, kdy nevzniká faktura)
 • objednávka pro marketing
 • komisní sklad
 • zápůjčka influencerovi
 • záměna zboží (vznik nové objednávky na nové zboží a vrácení starého)


Zkontrolujte, že tyto objednávky jsou ve stavu, ve kterém mají buď expedovat nebo rušit rezervace (např. nabídky).


Shoptet a skladové nároky

Na první pohled jsou skladové nároky to samé, co rezervace ve Flexi. 

E-shop primárně neeviduje stav skladu, ale především dostupné množství. Umí rozlišovat skladové nároky, ale primárně se řeší pouze dostupnost. Dost často se tak stává, že objednávka zruší skladový nárok a přepne jej jako vyskladněné.


Kdy dochází k přepnutí skladových nároků:

 • přenos skladového nároku mezi e-shopy pomocí Sklad 2.0 - na další e-shopy se nepřenese skladový nárok, ale rovnou se sníží stav skladu
 • nastavení stavu skladu pomocí importu nebo API - dojde k vynulování všech skladových nároků
 • označení objednávky jako hotové, i když hotová není


Proto spoustu klientů nemá přesný přehled o rozdílech mezi stavy skladu a nároky a např. mívají spoustu nevyřízených objednávek, které se již nikde neprojevují.


Shoptet jako virtuální inventura

U spousty klientů bereme stav skladu z e-shopu jako virtuální inventuru do ABRA Flexi. To lze však udělat pouze v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

 • hodnoty odpovídají realitě (nejsou zcela mimo)
 • nevyřízené skladové nároky jsou v minimálním množství
 • máte málo nevyřízených objednávek (resp. skladové nároky sedí na nevyřízené objednávky)
 • skladové nároky nebyly převedeny na stav skladu (tj. nedošlo k odečtení stavu skladu - např. u více e-shopů se Sklad 2.0)


Inventuru z e-shopu je nutné brát k půlnoci, protože ABRA Flexi neumí inventuru v průběhu dne. Inventuru je tedy nutné dělat až po uzavřené expedici, a ideálně k půlnoci.


Jak dělat inventuru před spuštěním

Pokud nelze použít virtuální inventuru, je lepší provést skutečnou inventuru. Obvykle se to dělá tak, že se na víkend pozastaví expedice a všechny produkty se zinventarizují. Dělá se to buď do Excelu nebo pomocí aplikace Mobilní skladník (https://mobilni-skladnik.cz/).


Tuto inventuru pak nahrajeme jako inventuru do ABRA Flexi a začneme s ní.


Nesoulad mezi dobropisy, vratkami a objednávkami

V Dativery máme dva režimy, které vyskladňují:

 • Přenos faktur, které vyskladňují
 • Automatizace vyskladňování


Každý má nějaké výhody a nevýhody:

 • Přenos faktur, které vyskladňují
  • + je to jednodušší
  • - vyskladnění a fakturace musí být ve stejný okamžik
  • + dobropis naskladňuje
  • - zboží, které vyskladňuje, musí mít vždy fakturu (na 0 Kč)
 • Automatizace vyskladňování
  • + lze oddělit okamžik fakturace a expedice (lépe sedí účetní stav skladu s regálem)
  • + lze snadno vyskladňovat nebo naskladňovat i bez faktury
  • - u částečných storen (nebo vratek) je nutné vystavit dobropis a současně stornovat objednávku (nebo položku u částečné vratky)


Pozor: zkontrolujte proces částečné vratky nebo záměny zboží - je možné, že tam vzniká chyba v procesu.


Co kontrolovat před spuštěním

Po nahrání stavu skladu do ABRA Flexi, je nutné provést kontroly. Co kontrolovat:

 1. Starší rezervace - jsou všechny rezervace správně? Začněte od té nejstarší a zkontrolujte, zda je objednávka v e-shopu opravdu otevřená. Případně objednávky přepněte.
 2. Namátkově stav skladu. Vyberte např. 10 různých produktů a zkontrolujte jejich dostupné množství a stav v inventuře (e-shop).
 3. Několik nejprodávanějších produktů - ideální je zkontrolovat i skutečné počty v regálu.
 4. Namátkově produkty v záporu - tj. kde jste vyprodali víc zboží než máte na skladě.
 5. Zkontrolujte částečnou vratku, která nastala v nedávné době nebo klidně vyrobte testovací.


Tyto kontroly doporučujeme provádět před spuštěním propagace stavu skladu na e-shop a současně pár dní po spuštění.