Co to je požadavek na výdej

ABRA Flexi nedovoluje záporný stav skladu. Proto zavedli požadavek na výdej, který odloží výdej do doby, kdy bude přijato dostatečné množství zboží.


V ceníku je zobrazovat stav skladu bez aplikace požadavků na výdej. Tento údaje je potom nesprávný, protože neukazuje správný stav skladu. Musíte se řídit pouze "Stav MJ s požadavky" ve skladové kartě.


Současně mají na požadavky vliv také rezervace. Pokud je zboží rezervované, nemusí dojít k uvolnění požadavky na výdej. Tento stav lze ignorovat (kromě finálního uzavření roku) a sám se obvykle vyřeší.


Abyste se zbavili požadavků na výdej, je nutné vyvolat funkci "Aktualizovat požadavky na výdej".


Kdy vadí požadavky na výdej

Většinou je můžete ignorovat pro běžný provoz firmy. Požadavky na výdej vznikají a zase zanikají. Jsou ovšem případy, kdy vadí:

  • převodka - nelze dokončit převodku, pokud je na ní požadavek na výdej
  • při uzávěrce - požadavek na výdej musí být vyřešen v roce ve kterém vznikl


Šarže, expirace a výrobní čísla

Pokud pracujete s šaržemi, expiracemi nebo výrobními čísly, nemohou požadavky vznikat a tím pádem nesmíte mít záporný stav skladu.


Požadavky na výdej a inventura

Inventura umí pracovat s inventurou a počítá se správnými čísly. Pokud máte "Stav MJ s požadavky" rovno -5 a vložíte do inventury 0, dojde k naskladnění 5 kusů.


Inventura je vhodný nástroj pro likvidaci požadavků. Vložíte do inventury všechny produkty, kde jste v záporu a dáte hodnotu 0. Po vygenerování inventury pak dojde k vyrovnání (nezapomeňte spustit aktualizaci požadavků na výdej).


Požadavky na výdej a inicializace nového účetního období

Každý požadavek musí být vyřešen ve stejném roce jako vznikl. Můžete samozřejmě provést inicializaci následujícího období, ale musíte je vyřešit před uzavřením účetnictví.


Proto musíte všechny požadavky vyřešit.


Jak se jich zbavit

Doporučujeme tento postup:

1) vyřešte záporné zboží ve finální inventuře

Vytvořte inventuru na konec roku (např. 31.12.2023) a vložte do ní všechno zboží, kde "Sklad = SKLAD" a "Stav MJ s požadavky" < 0.  Nezapomeňte podmínit i sklad ve filtraci, protože by se mohlo stát, že vložíte do inventury zboží z jiného skladu a výsledkem by bylo selhání.


2) zkontrolujte, že v předchozím období není požadavek na výdej

Pokud jste v předchozím roce na požadavky zapomněli, budete je muset vyřešit nyní. Požadavky nesmí zůstávat mezi roky. Zopakujte tento postup pro předchozí rok.


3) zkontrolujte, že vytvoření neblokuje rezervace

Poslední místo, které může blokovat vytvoření požadavků jsou rezervace. Pokud máte 3 ks skladem, 3 ks požadavky a 3 ks rezervaci, nepodaří se požadavky vyřešit.


Poznámka: Pokud by se požadavky nedařilo stále vyřešit, je řešením založit pro nový rok nový sklad a pracovat pouze s ním (a inventurou nastavit sklad v novém roce a vynulovat v předchozím roce).


.