Přenosy bankovních výpisů Dativery podporují vedle bankovních domů i řadu dalších služeb včetně platebních bran. Tyto služby a platby z nich přenesené mají některá specifika, se kterými Vás v tomto článku seznámíme.


Fiktivní bankovní účet

Platby zapisujeme do účetních aplikací do agendy Banka. Účetní aplikace jsou obvykle navrženy s ohledem na tradiční bankovní instituce a rády zapomínají na další služby tak typické v 21. století, které peníze nedrží na bankovní účtech. Při přenosech plateb z nebankovních služeb je potřeba v účetnictví, ve správě bankovních účtů, vytvořit "fiktivní" bankovní účet – např. pro peníze shromažďované u platební brány či zásilkové služby. Protože jde o fiktivní bankovní účet, můžete uvést jako číslo účtu a jako kód banky libovolná čísla.


Brutto částky

Při přenosech plateb se vždy vytváří platba odpovídající celkové částce (brutto):

 • banka: výše kreditní či debetní operace
 • platební brána: částka zaplacená koncovým klientem
 • přepravní společnosti: částka dobírky

Bankovní doklady na brutto částky slouží ke spárování plateb s doklady faktur, protože jejich výše by měla odpovídat např. částce vydané faktury.


Poplatky a netto částky

Některé služby uvádí výši svých poplatků (ať již pro konkrétní transakci či soubor transakcí) a nebo také čistou částku (netto). Pro jistotu rekapitulace:

 • původní, fakturovaná částka (brutto) – např. 1000 Kč
 • transakční poplatek (fee) – např. 30 Kč
 • čistá, zůstatková částka (netto) – např. 970 Kč

Pokud jsou informace o poplatcích a čistých částkách od služby dostupné, je možné vytvářet i bankovní doklady na tyto částky. Jejich vytváření je volitelné, není nezbytné je vytvářet.


V nastavení přenosu je možné určit, jaký předpis zaúčtování má ABRA Flexi, resp. jakou předkontaci má POHODA dokladu nastavit při vytváření dokladů na poplatky a netto částky.


Poplatky (fee):

 • Poplatky účtovat pro každou platbu zvlášť – Evidence poplatků pro jednotlivé platby má smysl pro potřeby případného detailního monitoringu nákladů či pro analýzy. Při správném nastavení přenosu vznikají doklady poplatků zaúčtované a jejich zaúčtování neznamená náklady navíc. Pro každou platbu je na fiktivní účet ukládána i odchozí platba ve výši poplatku (a automaticky zaúčtovanou).
 • Poplatky účtovat hromadně jednou za měsíc – Je nutné z fiktivního účtu odečíst výši poplatků dle přijaté faktury a zaúčtovat sumární poplatky. Tato operace se provádí ručně.
 • Poplatky doporučujeme zaúčtovat jako Bankovní poplatky.


Čistá, zůstatková částka (netto):

 • Při vytváření dokladů na netto částku doporučujeme tyto doklady zaúčtovat jako Peníze na cestě. Při přijetí výplaty peněz od služby na běžný účet je vhodné zaúčtovat přijatou částku jako Peníze na cestě. Zůstatek na účtu Peníze na cestě pak odpovídá částce, kterou Vám služba ještě dluží.
 • Služba Vám dle domluvené frekvence výplaty (denně, týdně, měsíčně) zašle peníze na Váš běžný bankovní účet. Pro každou takovou platbu vytvoříte ručně odchozí platbu z fiktivního účtu služby a zaúčtujete ji rovněž jako Peníze na cestě. Aktuální rozdíl odpovídá zůstatku na fiktivním bankovním účtu.