Mobilní skladník obsahuje podporu skladových pozic, která umožňuje evidovat, kde se dané zboží ve skladu nachází.


Příprava v Dativery

V Mobilním skladníku se pozice standardně pouze zobrazují. Aby bylo možné skladové pozice upravovat, je nutné tuto funkci zapnout ve webové aplikaci Dativery, v nastavení flow pro Mobilního skladníka. V sekci Skladové pozice bude potřeba vybrat možnost "Umožnit změnu" skladových pozic:Pokud je možné skladové pozice v aplikaci upravovat, je potřeba také zvolit, v jakých případech má být uživatel k zadání skladové pozice vyzván:

Možnosti: 

  • Na vyžádání – uživatel může přidat skladové pozice pouze pomocí tlačítka, tzn. nebude k akci automaticky vyzván. Tlačítko pro úpravu skladových pozic je k dispozici i v následujících variantách.
  • Zadat pokud není vyplněná – pokud není skladová pozice při příjmu zboží vyplněná, bude uživatel vyzván k jejímu zadání.
  • Nabízet vždy – uživatel bude při každém příjmu zboží vždy vyzván k zadání či kontrole skladové pozice.


Zadání a editace pozic v Mobilním skladníku


Skladové pozice lze v Mobilním skladníku upravovat po klepnutí na symbol tužky v sekci "Pozice ve skladu":
Po otevření úprav je možné skladové pozice produktu přidat vepsáním textu, či odebrat přes symbol popelnice:Jakmile je doklad v Mobilním skladníku uložen a dokončen, přenesou se skladové pozice i do ABRA Flexi.


Vícenásobné skladové pozice

Mobilní skladník podporuje vícenásobné pozice, ale ABRA Flexi tuto možnost bohužel nemá. Absence této funkce v ABRA Flexi však nemá vliv na správné fungování Mobilního skladníka. Pokud je v Mobilním skladníku zadaná jedna pozice produktu, pak se propíše do polí Umístění v ABRA Flexi následovně: Pokud je v Mobilním skladníku zadáno více pozic, do ABRA Flexi budou přenesené v poznámce u skladové karty. Skladové pozice pro Mobilního skladníka jsou v ABRA Flexi dostupné jako volný text, který lze snadno upravovat:


V Mobilním skladníku jsou zobrazeny všechny skladové pozice, které je možné opětovně upravit:
Mobilní skladník neeviduje, kolik je na dané pozici kusů zboží, jelikož skutečné množství zboží přebírá z ABRA Flexi. V případě, že daná pozice neobsahuje žádné produkty, je nutné tuto pozici v Mobilním skladníku u zboží smazat.