Pokud prodáváte zboží na váhu, můžete si zjednodušit práci v Mobilním skladníku využíváním proměnlivých EAN kódů obsahujících určení hmotnosti. Můžete pak načíst čárový kód s hmotností a do Mobilního skladníka tak zadat přímo i hmotnost.


Používání hmotnostních EAN kódů je nutné zapnout ve webové aplikaci Dativery, v nastavení flow pro Mobilního skladníka:Po zapnutí podpory pro hmotnost v EAN kódech je pro správné fungování nezbytné nastavit jednotlivé sady kódů. Správce standardu předpokládá, že produkty s proměnlivou hmotností mají společný prefix, který indikuje přítomnost hmotnosti v gramech v části EAN kódu. Pokud máte např. produkt 281234, bude čárový kód pro kus o hmotnosti 2,4 kg vypadat následovně: 281234002400 (příklad je odvozený od nastavení na obrázku výše).


Vysvětlení

  • 28 – je prefix pro všechny produkty s proměnnou hmotností (nastaven v prvním sloupečku)
  • 281234 – je samotný kód produktu a má délku 6 znaků (délka se nastavuje ve druhém sloupečku)
  • – ignorovaná hodnota (počet ignorovaných znaků se nastavuje ve třetím sloupečku)
  • 02 – část celého čísla jsou v tomto případě dvě místa (čtvrtý sloupeček)
  • 400 – a tři desetinná místa z váhy produktu


Mobilní skladník při načtení takového čárového kódu naskladní 2,4 kg zboží. Pokud načtete pouze kód 281234, dojde k naskladnění 1 kg (nebo ks – dle měrné jednotky zboží).


Poznámka: EAN s hmotností nelze zadat ručně. Je nutné najít produkt a pak ručně zadat hmotnost.